Заедно можем повече

Софтуер

Заедно можем повече

Програма за създаване на образователен специализиран софтуер за деца

Образователният софтуер
"РАЗБИРАМ, ЧЕТА И ПИША НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК"

Образователният софтуер "РАЗБИРАМ, ЧЕТА И ПИША НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК" е продукт за обучение на деца в предучилищна възраст и ученици от 1-ви до 4-ти клас от етнически малцинствени групи, за които българският език е втори език. Образователният софтуер, чрез използването му в ежедневната работа на предучилищни и начални учители и възпитатели, е специално разработен така, че да подобри езиковата компетентност по български език. Този софтуер е подходящ и за работа с деца и ученици, изоставящи в обучението си по майчин български език, с цел подпомагане на успеваемостта им в училище или подготовката им за първи клас.
Виж още