Заедно можем повече

Софтуер

Новини

Приключи изпълнението на проект „Заедно можем повече“

23 сеп ‘2014 На 23- ти септември приключи изпълнението на проект «Заедно можем повече», който се реализира от Българско сдружение за личностна алтернатива и партньори Община Царево, СОУ «Н.Й. Вапцаров» и ОДЗ «Ален мак».

С настоящия проект екипът на БСЛА и партньорите се опитахме да подпомогнем процеса на обучение на децата и учениците от начален клас по български език, като създадем условия за равен старт в училище, чрез интерактивни средства в подкрепа на свободното владеене на български език и преодоляване на езиковата бариера.

Друг важен елемент от реализацията на проекта беше участието на родителите и/или близките като партньори в процесите за образователна интеграция на децата, както и ангажираността на семейството в училищния живот.

Не на последно място екипът на проекта стимулира включването на иновативни форми и методи за работа в училище и в детската градина, като се проведоха поредица от тренинги за обучение в използване на интерактивни техники и методи на обучение за приобщаване и адаптиране на децата и учениците от етнически малцинствени групи към образователния процес.

За успешната реализация на проект „Заедно можем повече” изключително много разчитахме на нашите партньори – ръководствата на Община Царево, ОДЗ „Ален мак” и СОУ „Н. Вапцаров”. Ето защо изказваме искрената си благодарност за добрата екипна работа с тях и създадената навременна координация, без които нямаше да бъде възможно изпълнението на всички индикатори за резултатност на проектните дейности.

Екипът на проекта изказва своята благодарност и на експертите – Катерина Щерева, Таня Божинова, Златина Прокопова – Димитрова, Марияна Апостолова, Райна Тодорова и Евтим Петков за високия професионализъм в работата им с децата, родителите и учителите, както и за постигане целите на проект «Заедно можем повече».