Заедно можем повече

Софтуер

Новини

Приключи провеждането на трите кръгли маси по проект „Заедно можем повече“

11 сеп ‘2014 На 04- ти септември  се проведоха третата кръгла маса в гр. Царево в изпълнение на дейност 8 на проекта "Изграждане на междуинституционална мрежа на местно ниво".  Основната цел на кръглите маси е да се подобри взаимодействието между родители, педагози, НПО, местна власт – общинска администрация, държавни институции, медии в полза на успешната социализация и образователна интеграция на  децата и учениците от етническите малцинства. Всички участници получиха сборник с материали от проведените обучения на родители, медиатори, възпитатели и учители. Важен акцент от проведените кръгли маси е проведената дискусия за възможните механизми за координация между институциите във връзка с подобряване на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.