Заедно можем повече

Софтуер

Новини

Приключиха безплатните извъкласни обучения по български език за деца и ученици от етнически малцинствени групи

22 авг ‘2014 През месеците юни и юли на територията на СОУ „Н.Й.Вапцаров“ се проведоха безплатни извънкласни обучителни занимания по български език с деца и ученици от етнически малцинствени групи в рамките на дейност 6 на проекта.  Обученията се водиха от начални учители от училището г-жа Златина Прокопова-Димитрова и г-жа Марияна Апостолова на 9 –ти, 16-ти, 23 – ти юни, 30-ти юни и 7-ми и 14-ти юли от 9,00 до 13,00 ч. или общо 48 часа за 60 деца на възраст от 6 до 10 години, които се включиха в провежданите извънкласни обучения.

По време на извънкласните занимания, децата имаха възможност да използват създаденият в рамките на проекта нов образователен софтуер по български език. Фокуса на обученията беше свързан с развиване на умения за писане, четене и разбиране на българския език - доколко децата разбират и употребяват думи - названия на познати предмети, лица, явления, събития, разбират и употребяват често срещани думи с обобщаващо значение, използват правилно формите за единствено и множествено число на съществително нарицателно име и умалителната му форма, произнасят правилно всички фонеми (звукове) в думата, изговарят правилно думите и техните граматични форми в съответствие с нормите на книжовния език и т.н.

Децата от предучилищна възраст се запознаха със самата обстановка на училището и класната стая. Включени бяха и ученици от етнически малцинства при които има установено в края на учебната година изоставяне в учебния материал по български език и лошо владеене на езика от първи до четвърти клас. Присъствието на целевата група се подпомагна от ромските медиатори назначени по проекта.