Заедно можем повече

Софтуер

Новини

Успешно приключиха обученията за родители в рамките проект „Заедно можем повече“

13 юни ‘2014 В рамките на проект “Заедно можем повече” успешно приключиха поредица от обучителни модули в подкрепа на родителите на децата от етническите малцинствени общности, живеещи в гр. Царево, и техните учители. В два обучителни модула участваха 23 родители на деца в начална и предучилищна възраст. В рамките на 10 часа те се обучаваха в умения да подкрепят своите деца в усвояването на български език и самоподготовката им у дома, да ги мотивират за редовно посещаване на учебните занятия, както и как да общуват по-добре с децата си. На родителите бе предоставено прастранство да споделят своите страхове, свързани с училищния живот на деца, взаимоотношенията им с техните връстници с различен етнос и социален статус, отношението на преподавателите и педагозите към техните деца .